SpiritWijs

Spirituele bewustwording en persoonlijke ontplooiing

Home » Spiritwijs

Spiritwijs

Ieder draagt iets kostbaars in zich,
dat in geen ander te vinden is.
Wat echter dit ‘kostbare’ is in jou,
kan jij slechts ontdekken
wanneer jij
jouw sterkste gevoelens,
jouw innigste wens,
datgene in jou wat jouw diepste innerlijk beroert,
waarachtig beseft.

 Mag jouw innigste wens in jou waarachtig worden

 

SpiritWijs: Spiritualiteit op eigen wijze bewust worden en ontplooien. Spiritualiteit geeft ruimte aan de beleving en verwoording van een persoonlijk verlangen, want op een eigen wijze is ieder van ons geraakt door een verlangen naar liefde, wijsheid, jezelf zijn, vertrouwen, zingeving ….

Wegwijzer door de website:
Spiritualiteit: programma bezinning met mystieke tekstlezingen
Wijsheid:  retraite-symposium over de mystagogische ruimte in de liturgie
Innerlijkheid: overzicht van eerdere bezinningsthema’s zoals stilteweek in Andalusië (Spanje) en verdieping van verlangen in Groot-Brittannië
Geestelijke begeleiding: persoonlijke begeleiding om op verhaal te komen en nieuwe wegen in te slaan
Persoonlijkheid: laat u zien wie Petra Galama is, u kunt een lezing beluisteren, mijn proefschrift en paper over mystagogie lezen