SpiritWijs

Spiritualiteit op eigen wijze

Home » Categorie: Uncategorized

Ingaan in het hart dat luistert

Overdenking over een boeddhistische soetra over ingaan in het hart dat luistert en woorden van Maria de Groot over ingaan in de innerlijke ruimte Alhoewel het gaat om twee teksten uit twee totaal verschillende tradities en periodes, is de dynamiek van beide teksten dezelfde. Ze gaan over inkeer en luisteren; hoe er naar ons geluisterd wordt Verder lezen

Mijn God gelooft in mij

Het godsbesef dat hier wordt verwoord is een omkering van wat er normaliter verstaan wordt onder geloof. Niet ik geloof in God; maar wel mijn God gelooft in mij. God gelooft in mij kan een mij totaal onverwacht overkomende ervaring zijn of een langzaam ontluikend besef. Ten diepste gaat het om een besef waardoor ik Verder lezen

De innerlijke weg

Hier leest u de mystieke teksten aan de hand waarvan wij onze eigen unieke weg hebben verkend tijdens het bezinningsweekend in Steyl (22-24 april 2016) of de avonden mystieke tekstlezing in Oosterhout (maandag 18, 25 april en 9, 23 mei 2016) met het thema: de innerlijke weg. Tijdens het bezinningsweekend zullen ook creatieve werkvormen, zang en stilte ons Verder lezen

Inwijding in het ongeweten weten

De auteur van dit kleine traktaatje Inwijding in het ongeweten weten leefde in Groot-Brittannië in de veertiende eeuw en is anoniem gebleven. Er zijn verscheidene speculaties over de identiteit van de auteur, maar in het algemeen wordt aangenomen dat het gaat om een Kartuizer monnik. De Kartuizers zijn monniken die leven volgens het woord monnos: Verder lezen

Kwetsbaar verlangen

Kwetsbaar verlangen

Voor mijn toetreding tot het ambt van remonstrants predikant schreef ik het paper: Kwetsbaar verlangen: mystagogische oriëntering in de geestelijke verzorging Het paper biedt een mystagogische oriëntering in de geestelijke verzorging. In deze oriëntering komen drie vrouwen aan het woord: Julianne van Norwich (1342), Bieke Vandekerckhove (1969) en Petra Galama (1969).  De vrouwen hebben mystagogische Verder lezen

Mystagogie

Mystagogie

Mystagogie is het binnengeleid worden (agein) in de persoonlijke ervaring van het mysterie (mustèrion) van de eigen ziel (jouw persoonlijkheid) en van God. Mijn mystagogische benadering is afgestemd op de persoonlijke en unieke weg die ieder mens mag gaan: als een beklimming van de berg van de ziel. Een mystagoge steunt de bewustwording van een Verder lezen