Skip to content

Eigen wijsheid

ervaringen met bezinningsdagen

Kleur bekennen

Kern
Draden gewoven vederlicht
kleur bekennend
ver-aardsend
stil & klein

onzichtbaar soms voor eigen oog
beheersing,
om eigen doen van actie
stop te zetten

Aan de Poort: Ala’u’Abha
Bij het binnengluren zie ik een kleurenpracht
schitterend, glas in lood in schimmige tinten
de glans flikkert als een kaarsvlam

Kleur bekennen
ik voel mijn buikademhaling
en voel me licht en blij
luchthartig, jong en levend
De wind verlonkt en waait
het frisse zaaigoed aan
K’geef het de tijd, het groen komt
in kleur; bestaan!

Mandala’s gemaakt ter verdieping van de innerlijke ruimte