Skip to content

Mystiek

Mystieke tekstlezing
natuurmystiek

Thomas Merton

Mystieke tekstlezing beweeglijkheid
Ryokan

Mystieke tekstlezing over 
keltische mystiek
John O’Donohue

 

 

In het centrum van ons bestaan is er een punt van niets,
een punt of vonk
die geheel aan God toebehoort,

die nooit tot onze beschikking staat,
waar God ons bestaan bepaalt,
waar noch gedachten noch zelfkennis
kan reiken.

Dit kleine punt van niets is pure gave.

Thomas Merton

 

  

 

 

 

 

Als een wolk drijvend, 
aan niets gebonden:
zo laat ik mijzelf gaan


los


geef mijzelf
in het bewegen van de wind.

 

Ryokan

 

 

 

 

 

 

Je zou jarenlang moeten zwijgen

in tegenwoordigheid van het mysterie

van de ander

en dan pas zou je hem of haar

nader kunnen beginnen te komen.

 

John O’ Donohue 

 

 

 

 

 

 

De trappistenmonnik Thomas Merton was een groot natuurliefhebber. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die voortkomt uit een mystieke verbondenheid met alle leven, en daarin met de Levensbron. Hij brengt mystiek dichtbij onze eigen natuur.

In deze avonden houden we ons bezig met het holistische karakter van zijn natuurvisie en de betekenis hiervan voor onze spiritualiteit.

 

Plaats: St. Norbertuskerk
St Josephstraat 2, Roosendaal

Data 4 avonden: maandag 4, 18, 25 september en 2 oktober 2023
Tijd: 19.30-21.45 uur
Kosten: 45 euro

 


Ryokan was een dichter en zenmonnik, levend in verbinding met de natuur. De natuur bezit de kiemkracht om los te laten en te jezelf te laten ontstaan, in verwondering en in stilte voorbij woorden. Zijn gedichten zijn als een weerspiegeling in het verhelderen van je eigen ervaring. 

We lezen zijn gedichten om ons te laten inspireren door wat eigenlijk niet onder woorden te brengen is.  

Plaats: Priorij St. Catharinadal
Kloosterdreef 3, Oosterhout
Data 4 avonden: maandag 4 en 18 december, 15 januari en 5 februari 2023/2024
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: 45 euro 

 

 


Keltische mystiek is een beleving van verbondenheid met de aarde, met jezelf en met elkaar. Als we openstaan voor het zachte licht van ons mysterie kan ons leven een ongekende betekenis krijgen.

John O’Donohue brengt dit in heldere taal prachtig onder woorden. We lezen uit Anam Cara (zielsvriend) van John O’Donohue.


Plaats
: Zinsverband
Lutherse Kerk Breda
Veemarktstraat 11, Breda
Data 5 avonden: woensdag 22 november, 20 december, 10, 17 en 24 januari 2023/2024
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: 60 euro

 

 

Deze avonden bieden:

Inspiratie in het lezen van teksten

Ruimte voor jouw beleving en uitwisseling daarvan

Ont-dekken van je diepste verlangen

Verkenning van jouw mystieke weg 

Vertrouwen op kiemkracht in jouw wijsheid