Skip to content

Mystiek

Mystieke tekstlezing over beminnen
Julianne van Norwich

Mystieke tekstlezing over beminnen
Juan de la Cruz

Mystieke tekstlezing natuurmystiek
Thomas Merton

 

 

Dit is ons natuurlijke verlangen
wanneer het wordt aangeraakt door God:

“Geef mij jezelf.
Want in jou vind ik mijn vertrouwen 
en om jou te beminnen
mag ik niets bescheideners vragen.
En zou ik ook maar iets minder verlangen,
dan zal ik altijd onvoltooid blijven.
In jou alleen heb ik alles.”

 

Julianne van Norwich

 

 

 

 

 

 

Dan is het onmogelijk,
dat waar een mens
 het hare gedaan heeft,
God zou nalaten het goddelijke te doen,
namelijk Zichzelf meedelen aan de ziel,
minstens in het geheim en in stilte.


Dat is nog minder mogelijk
dan dat de zon
niet zou schijnen
aan een serene en wolkenloze hemel.


Juan de la Cruz

 

 

 


 

 

Wanneer wij alleen zijn
in een heldere nacht vol sterren,
of wanneer wij, zoals de Japanse dichter Basho,
een oude kikker met een eenzame plons
in een stille poel horen landen


– op zulke ogenblikken ontvangen wij,
de leegte en de zuiverheid van het zien
van die kosmische dans.
Want de wereld en de tijd
zijn de dans van God in de leegte.

Thomas Merton

 

 

 

 

God is onze minnaar. Dat is als een mysterie voelbaar in onze lichamelijkheid, in ons verlangen, onze emoties, onze wijsheid en liefde.

We laten ons door de visioenen van Julianne van Norwich begeleiden in dit ondoorgrondelijke mysterie dat wij bemind worden. Verbeeldingskracht en verwondering mogen ontstaan.

Plaats: Priorij St. Catharinadal
Kloosterdreef 3, Oosterhout
Data: maandag 19 september, 10 oktober, 7 en 21 november
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: 40 euro 

Leren bemind te worden en te beminnen gaat niet alleen over rozen. In ons leven zijn ook stilte, eenzaamheid, duisternis en niet-weten van betekenis.
 

In deze avonden lezen we uit Juan’s werk en laten zijn woorden onze eigen levensweg verhelderen zoals de zon het duister verlicht. 


Plaats
: Parochiecentrum
St Josephstraat 2, Roosendaal

Data: maandag 28 november, 19 december, 
9 en 30 januari.

Tijd: 19.30-21.45 uur
Kosten: 40 euro

 

In deze vijf avonden houden we ons bezig met het holistische karakter van Merton’s natuurvisie en de betekenis hiervan voor onze spiritualiteit.

Als die levensbewegingen zo natuurlijk aan ons gegeven worden, mogen we dan ook vertrouwen geven aan een ongekende beweging, een onnoembare zachtheid die ons tot onszelf brengt? 

Plaats
: Zinsverband
Lutherse Kerk Breda
Veemarktstraat 11, Breda
Data: dinsdag 7 en 21 februari, 7 en 21 maart,
4 april 2023

Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: 60 euro

Deze avonden bieden:

De inspiratie van een mystieke tekst om de weg naar binnen te gaan.

Ruimte voor gesprek over onze persoonlijke beleving, over ervaringen, vertrouwen, aarzelingen en leermomenten.

Verkennen van je diepste verlangen.

De verwevenheid van zelfkennis en godskennis ontdekken.

Vertrouwen op een draagkracht die is verankerd in jouw eigen wijsheid.