SpiritWijs

Spiritualiteit op eigen wijze

Home » Stilte

Stilte

Ruimte voor stilte

Wanneer je een verlangen hebt om stil te worden en naar binnen te keren, dan kan een stilteweekend heilzaam zijn. Een tijd van bezinning waarin je vrij van de drukte tot jezelf kunt komen. Om te luisteren naar je innerlijke stem. In een persoonlijk begeleidingsgesprek is er ruimte om te verhelderen wat jou bezighoudt. Dagelijks zijn er meditaties, waarin we als groep in stilte zijn of met creativiteit ons innerlijk verkennen. Je mag wandelen in de (moes)tuin en wijnvelden van de zusters Norbertinessen, waar we te gast zijn, en je mag deelnemen aan hun gebedstijden. De maaltijden zijn in stilte.

* vrijdag 13 t/m zondag 15 december 2019
Tijd: aankomst 16.00 uur – vertrek 16.00 uur
Plaats: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout
Kosten: €285 (kamer met douche en toilet)
Info en opgave: galama@spiritwijs.eu of via contactpagina

Ervaringen van deelnemers aan het stilteweekend

Het laat zich (nog) niet goed formuleren wat het stilte-weekend heeft betekend voor mij. Toch wil ik me niet helemaal in zwijgen hullen. Er drong zich een soort herinnering op, onweerstaanbaar, niet nieuw, maar wat er altijd is. Op zich is het niet speciaal binnen de kloostermuren bewaard, hoewel het zingen er mogelijk aan refereert; toch vormen die muren een soort poort naar een herinnering aan iets dat zichzelf niet verloochenen, niet ommuren laat, maar ook niet beschrijven. Hoe het doorwerkt is aan dat iets zelf.

Tijd in rust met en voor mezelf
Gedachten ongestoord laten gaan
Zorgeloze gastvrijheid
Cadeau aan mij, dankbaar ontvangen

De stilte waar ik naar verlang, ieder jaar een aantal dagen naar mezelf gaan door middel van stilte en de kracht van stilte in een groep. Het was voor mij een verrassend weekend, ik mocht in de stilte een stukje van mijn levenservaringen duidelijk “zien” op een andere manier, helderder, duidelijk, waardoor ik dit kon oplossen voor mezelf, los laten. De groep was fijn, de leiding van Petra voelt heel respectvol, warm en liefdevol, dank je wel, tot volgend jaar.

Eerst heb ik nagedacht of ik het zou doen. Hoe is het om zolang stil te zijn? En toch………….Ja, ik wil dit wel. Het is goed geweest om dit te doen! De struikelblokken, die ik tegenkom bij deze nieuwe levensfase van het ouder worden, zijn geen struikelblokken meer maar meer kleine hindernissen op mijn weg, die ik wél kan nemen. De stilte heeft me dat laten zien. En behalve hindernissen zijn er ook mooie gelukkige plekjes in deze levensfase.

STILTE
Met elkaar in stilte zijn
is zo anders dan
de stilte die ik dagelijks ervaar
in mijn ’alleen’ zijn.

STILTE
Hoe dan ook en waar dan ook
als je er de tijd voor neemt
zoals in het weekend geleerd
geeft het heling en inzicht.

DELEN
Kijk en luister en
zie en hoor
als je het samen mag delen
en dat was het mooist.