SpiritWijs

Spirituele bewustwording en persoonlijke ontplooiing

Home » Spiritwijs

Spiritwijs

Ieder draagt iets kostbaars in zich,
dat in geen ander te vinden is.
Wat echter dit ‘kostbare’ is in jou,
kan jij slechts ontdekken
wanneer jij
jouw sterkste gevoelens,
jouw innigste wens,
datgene in jou wat jouw diepste innerlijk beroert,
waarachtig beseft.

                      Mag jouw innigste wens in jou waarachtig worden

SpiritWijs: Spiritualiteit op eigen wijze bewust worden en ontplooien. Spiritualiteit geeft ruimte aan de beleving en verwoording van een persoonlijk verlangen, want op een eigen wijze is ieder van ons geraakt door een verlangen naar liefde, wijsheid, in vrijheid jezelf te zijn, vertrouwen, zingeving.

Het mysterie van het diepste wezen is het meest intieme van jezelf, jouw innigste zelf dat je intuïtief aanvoelt. Het is een mysterie omdat jouw diepste wezen nog onvermoede mogelijkheden in zich draagt die verder reiken dan wat je al weet van jezelf. Het is een mysterie omdat het verstand er geen controle over kan krijgen, maar de mogelijkheden die het diepste wezen biedt kunnen wel aangevoeld worden in het verlangen om jou te laten vormen in en door dit mysterie. De vormende dynamiek van het mysterie is intuïtief voelbaar in je verlangen.

Het lezen van mystieke teksten brengt een innerlijk beustwordingsproces en ook genezingsproces in beweging omdat een mystieke tekst je bij je diepste wezen brengt. Mystieke teksten zijn vol van God en dus ga je in het lezen ervan zoeken naar nieuwe taal en beelden om te verwoorden en te ervaren wat er gebeurt als je het woord God in de mond neemt. In dat zoekproces kan iemand God in zichzelf ontdekken, als de dynamiek van het mysterie die jou ten diepste vormt. God is niet een iets, een die of dat daarbuiten, maar een scheppingsproces dat zich in jouw leven aan jou mag voltrekken. Je krijgt voeling met een bewegings- en vormingskracht die jou jouw levensweg laat gaan en jou jezelf laat ontdekken in en door het goddelijk mysterie.

Wegwijzer:
Spiritualiteit: info over bezinningsprogramma met mystieke teksten
Eigenwijsheid: reacties van deelnemers aan bezinningsdagen
Innerlijkheid: overzicht van eerdere bezinningsthema’s zoals stilteweek in Andalusië (Spanje) en verdieping van verlangen in Groot-Brittannië
Geestelijke begeleiding: info over persoonlijke begeleiding om op verhaal te komen en nieuwe wegen in te slaan
Persoonlijkheid: laat u zien wie Petra Galama is, u kunt een lezing beluisteren, mijn proefschrift en paper over mystagogie lezen