SpiritWijs

Spiritualiteit op eigen wijze

Home » SpiritWijs

SpiritWijs

En ik verwonderde me in dit zien”
woorden van Julianne van Norwich uit haar visioen van liefde
die zij ontving op 13 mei 1373. 

tijdloze woorden: mogen we in het nieuwe jaar verwonderd zijn, ons laten verwonderen
en daarin een vreugde aanraken die ons draagt in de fragiliteit van ons leven

Petra Galama

Spiritualiteit: over avonden en weekends met een thema voor de verdieping van de eigen spiritualiteit

Stilte: over weekenden om even stil te staan en de eigen innerlijke stilte te verdiepen

Mytagogie: over trainingen in de mystagogie en geestelijke begeleiding

Eigenwijsheid: ervaringen van deelnemers aan de weekenden en trainingen

Persoonlijke begeleiding: wil je begeleiding ontvangen in jouw persoonlijke proces?

Teksten en gedachten: om inspiratie op te doen

Persoonlijkheid: geeft een indruk van wie ik ben als begeleider in de spiritualiteit

Mogelijkheid: overzicht van eerdere spirituele thema’s waarover bezinningsdagen zijn gegeven en die op verzoek weer gegeven kunnen worden

Contact: laat een bericht achter, een vraag of zoek contact