SpiritWijs

Spiritualiteit op eigen wijze

Home » Mystagogie

Mystagogie

Deze trainingen zijn specifiek voor theologen (in opleiding)

Training spiritualiteit en mystiek

In de huidige beleving van spiritualiteit zijn mensen zoekende naar zichzelf in wederkerigheid met hun ervaringen van God. Je kunt dat beschouwen als een verlangen naar mystiek. Mystieke ervaring is niet de ervaring van het buitengewone, van iets verhevens, maar de ervaring van het onnoembare die is geïntegreerd in het dagelijkse leven. Als je deze spirituele gevoeligheid tegenkomt bij mensen in je gemeente, hoe ga je dan om met hun ervaringen, hun vragen en verlangens daaromtrent? Hoe kun je ruimte geven aan een mystieke weg in een gesprek of in de liturgie? Hoe kun je het onnoembare verwoorden? Het begeleiden van mensen in het onnoembare geheim van zichzelf en van God noemen we mystagogie.

Deze training is bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers en studenten. Doel van de training is het ontwikkelen van je mystagogische competentie door het verwerven van kennis over mystiek en mystagogie en het leren van bekwaamheden om iemand te begeleiden in zijn of haar spiritualiteit.

De mystieke weg en de mystagogische competentie worden verkend en ervaarbaar gemaakt door het leergesprek en door het lezen uit De innerlijke ruimte: een spirituele weg van Maria de Groot. Zij toont zich een goede mystagoge waardoor haar woorden onze ervaring kunnen verhelderen. Daarmee wordt ons gehoorgeven aan een mystiek verlangen ingeoefend.

Begeleiders: Petra Galama en Henk van den Berg
Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat.
Henk van den Berg is remonstrants, predikant en geestelijk verzorger. Hij begeleidt individuen op het gebied van levensvragen en in crisissituaties. Hij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van bezinningsdagen.

Data: 20-21 april 2018
Ontvangst 20 april om 10.00 uur en vertrek 21 april om 16.00 uur
Eventueel ook te volgen als een losse studiedag op 20 of 21 april van 10.00-16.30 uur
Plaats: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout
Kosten: € 225 voor 2 studiedagen met stille tijd en overnachting
€ 95 per studiedag met warme middagmaaltijd
Studiepunten: tweedaagse 0,50 ECT / dag 0,25 ECT of 2 studiepunten per dag i.o.m. SKGV
Info en opgave: spiritwijs@your-mail.com of via contactpagina

 

 

Opleiding Geestelijke Begeleiding

Mensen zoeken een inspirerende voorganger. Ze verwachten dat je hen begeleidt op een weg met God, dichter bij de bron, bij een nieuw elan. Maar lukt dat? Waar en hoe vind je zelf ruimte en stilte, aandacht voor waar het werkelijk om gaat? En hoe kun je anderen daarin begeleiden?

De opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Programma start september 2018

Colleges
Studenten volgen anderhalf jaar lang op woensdagmorgen colleges in Nijmegen, verzorgd door docenten van het Titus Brandsma Instituut. Informatie over de colleges en docenten wordt vermeld op de website van het Titus Brandsma Instituut bij ‘School voor spiritualiteit’ in de rubriek ‘Onderwijs’.

Practicum
Naast de colleges zijn er 8 practicum-tweedaagsen op Nieuw Hydepark. Halverwege is er een driedaagse retraite in een klooster en het tweede jaar wordt afgesloten met twee terugkomdagen. Het practicum wordt begeleid door een team van practicumdocenten: dr. Petra Galama, drs. Lex Boot, drs. Arie Molendijk en drs. Tytsje Hibma, allen tevens werkzaam als predikant of geestelijk verzorger.

Begeleiding en stage
Iedere deelnemer heeft gedurende het eerste jaar 6 gesprekken met een geestelijk begeleider over de eigen geestelijke weg. In het tweede jaar onderneemt men stageactiviteiten op de eigen werkplek en ontvangt daarover 6 gesprekken supervisie. Ter afronding schrijven de deelnemers een procesverslag over hun ervaringen tijdens de opleiding en de inzichten, vaardigheden en attitudes die ze hebben verworven. Aansluitend aan de opleiding is er een programma van nascholing en verdieping.

Voor overige info zie PThU Opleiding Geestelijke Begeleiding