Skip to content

Persoonlijkheid

Petra Galama is mijn naam. Ik ben geïnspireerd door de leerschool van liefde tussen Ik en Jij en de oefening om met aandacht en oordeelloos te kijken en luisteren. Wat wil zichtbaar en hoorbaar worden? In ieder van ons is een diepe bron van heling aanwezig.

Ik werk met zingevingsvragen: wie ben ik, wie wil ik zijn in wat me overkomt, hoe ontvang ik wat mij in het leven gegeven mag worden?

Ik verzorg bezinningsdagen en –avonden die ruimte geven om in gesprek te gaan over de eigen spiritualiteit door het lezen van mystieke teksten, in stilte en met creativiteit. Deze ruimte brengt jou in aanraking met je eigen verlangen en zet je in jouw kracht op de unieke weg die jij gaat.

Ook geef ik individuele begeleiding om samen te kijken naar jouw leven en welke betekenis deze voor jou heeft. Om samen te luisteren naar jouw innerlijk verlangen. Te onderzoeken wat jou tegenhoudt om jezelf te ontplooien. Hoe jij ruimte mag geven aan de diepere dynamiek in jouw persoonlijkheid en spiritualiteit. Hoe jij mag gaan vertrouwen op jouw uniekheid en innerlijke kracht.

Mystagogie, creatieve therapie, persoonsgerichte coaching, transformative presence en Theorie U zijn mijn bronnen.

Naast mystiek is stilte mijn bron van inspiratie en van mijn luisteren.

Ik ben docent bij opleidingen tot geestelijke begeleiding aan de PThU en de Academie voor Geesteswetenschappen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Geestelijke Begeleiding Gaandeweg

Ik ben gepromoveerd in de mystiek en mystagogie met de dissertatie: