SpiritWijs

Spiritualiteit op eigen wijze

Home » Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Petra Galama is mijn naam. Ik ben geïnspireerd door de leerschool van liefde tussen Ik en Jij en de oefening om met aandacht en oordeelloos te kijken en luisteren. Dit geeft een diepe bron van heling. 

Ik verzorg bezinningsdagen en –avonden die ruimte geven om in gesprek te gaan over de eigen spiritualiteit door het lezen van mystieke teksten, in stilte en met creativiteit. Deze ruimte brengt jou in aanraking met je eigen verlangen en zet je in jouw kracht op de unieke weg die jij gaat.

Ook geef ik individuele begeleiding om samen te kijken naar jouw leven en welke betekenis deze voor jou heeft. Om samen te luisteren naar jouw innerlijk verlangen. Te onderzoeken wat jou tegenhoudt om jezelf te ontplooien. Hoe jij ruimte mag gevend aan de diepere dynamiek in jouw persoonlijkheid en spiritualiteit en mag gaan vertrouwen op jouw uniekheid en innerlijke kracht.

Naast mystiek is stilte mijn bron van inspiratie en van mijn luisteren
Stilte als bron van inspiratie- in gesprek met Petra Galama
AdRem april 2020

Ik ben docent bij opleidingen tot geestelijke begeleiding aan de PThU en de Academie voor Geesteswetenschappen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Geestelijke Begeleiding Gaandeweg

Ik ben gepromoveerd in de mystieke theologie met de dissertatie: “Behold how I love you”: Theology and Mystagogy of Julian of Norwich’s Showing of Love.”