SpiritWijs

Spiritualiteit op eigen wijze

Home » Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden om in gesprek te gaan over de eigen godsbeleving door het lezen van teksten uit de monastieke traditie. Zo breng ik mensen in aanraking met hun eigen bezieling en verlangen en zet hen in hun kracht op de unieke weg die ieder gaat.

Ook geef ik individuele begeleiding aan mensen die vanuit een innerlijk verlangen zoeken naar wie zij ten diepste zijn, proberen de weg naar binnen te vinden en te gaan of die in contact willen komen met hun diepste verlangen.

Stilte is mijn bron van inspiratie
Stilte als bron van inspiratie- in gesprek met Petra Galama
AdRem april 2020

Ik leid predikanten op tot geestelijk begeleider als practicumdocent bij de PThU

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Geestelijke Begeleiding Gaandeweg

Ik ben gepromoveerd in de mystieke theologie met de dissertatie: “Behold how I love you”: Theology and Mystagogy of Julian of Norwich’s Showing of Love.”

Daar vindt u ook mijn paper “Kwetsbaar verlangen: mystagogische oriëntering in de geestelijke verzorging.”

Via onderstaande link kunt u luisteren naar een lezing gehouden over de mystiek van Julianne van Norwich bij de Begijnenhofgesprekken op 13 november 2011, getiteld: “Zie hoe intens ik jou bemin.”