Skip to content

Kwetsbaar verlangen

 

Kwetsbaar verlangen

Voor mijn toetreding tot het ambt van remonstrants predikant schreef ik het paper:

Kwetsbaar verlangen: mystagogische oriëntering in de geestelijke verzorging

Het paper biedt een mystagogische oriëntering in de geestelijke verzorging. In deze oriëntering komen drie vrouwen aan het woord: Julianne van Norwich (1342), Bieke Vandekerckhove (1969) en Petra Galama (1969).  De vrouwen hebben mystagogische ervaringen.

Een link naar het gehele paper kunt u vinden op:

http://www.arminiusinstituut.nl/people/view/22